Tarieven

Tarieven
Rechtzoekenden met een relatief laag inkomen kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging, worden de kosten van de advocaat door de Raad voor rechtsbijstand vergoed. De aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door het kantoor voor u ingediend. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage is.

In zaken waar gesubsidieerde rechtsbijstand niet van toepassing is, brengen wij ons uurtarief in rekening. Het uurtarief is afhankelijk van de juridische complexiteit van de zaak en uw financiële draagkracht. Hierover zal vooraf afspraken met u gemaakt worden..

Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om een vaste prijs af te spreken zodat u duidelijkheid heeft over de kosten. De hele zaak wordt dan met een van tevoren afgesproken bedrag afgewikkeld.

Voor meer informatie over tarieven kunt u contact opnemen met ons door het onderstaand knopje te klikken.